International Collegeเจาะเทคนิคและการเตรียมความพร้อมตะลุยข้อสอบ A-Level ภาษาจีน ให้ผ่านฉลุย โดยวิทยาลัยนานาชาติ IC มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ DPU

“ทบทวนไวยากรณ์-ข้ามคำศัพท์ที่ยาก-ใช้เบาะแสบริบทของคำถาม” เปิดเทคนิคพิชิตข้อสอบ A Level “ภาษาจีน” โดย “ดร.โชติกานต์ ใจบุญ” อาจารย์ประจำหลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ วิทยาลัยนานาชาติ (IC) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) หลังติวเข้มเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียน รร.เพชรพิทยาคม จ.เพชรบูรณ์ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2566 วิทยาลัยนานาชาติ (IC) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) โดยอาจารย์ ดร.โชติกานต์ ใจบุญ ได้เป็นติวเตอร์ติวข้อสอบการสอบวัดความรู้เชิงประยุกต์ (A Level) “ภาษาจีน” โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ภาษาจีน ณ โรงเรียนเพชรพิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อช่วยน้องๆ ให้เตรียมความพร้อมในการสอบ A-Level เพิ่มเทคนิคการทำข้อสอบที่หลากหลาย พิชิตข้อสอบ A-Level ได้แค่เอื้อม

“ประโยชน์อันดับแรก คือนักเรียนจะได้ทำความรู้จักกับเนื้อหาและสัดส่วนของข้อสอบ A Level “ภาษาจีน” ว่าประกอบด้วยอะไรบ้าง และที่สำคัญนักเรียนยังได้ฝึกทำข้อสอบตามเทคนิคที่เหมาะสมกับข้อสอบแต่ละประเภท ได้ทำความรู้จักกับข้อสอบก่อนสอบจริงที่ช่วยให้นักเรียนได้วางแผนการเตรียมความพร้อม ซ้อมดูเวลาในการทำข้อสอบ นอกจากนี้นักเรียนยังจะได้ทบทวนไวยากรณ์ที่เคยเรียนและมองเห็นภาพรวมไวยากรณ์อย่างเป็นระบบ ซึ่งการได้เรียนรู้เทคนิคการทำข้อสอบจะช่วยให้ทำข้อสอบได้ง่าย-ถูกต้องแม่นยำมากขึ้น และสามารถเตรียมความพร้อมเพิ่มเติมได้อย่างตรงจุด”

“จากการทำกิจกรรมวันนี้ ในส่วนเนื้อหา-ข้อสอบค่อนข้างยาก แต่ว่าด้วยประสบการณ์ของอาจารย์ ดร.โชติกานต์ฯอาจารย์ประจำหลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์การสอนภาษาจีน เปิดติวเตอร์ติวข้อสอบวัดความถนัดทางด้านภาษาจีน (PAT 7.4) ข้อสอบวัดระดับภาษาจีน (HSK) และข้อสอบการสอบวัดความรู้เชิงประยุกต์ (A Level) “ภาษาจีน” มานานกว่า 15 ปี จึงสามารถทำให้ผู้เรียนได้รับเทคนิคพิเศษต่างจากที่อื่นๆ เสริมความรู้ได้แบบตรงจุด นอกจากนี้ ด้วยความตลกและเทคนิคการสอนของอาจารย์ดร.โชติกานต์ฯ ยังช่วยสร้างบรรยากาศทำให้การติวไม่ตึงเครียด นักเรียนทุกคนต่างเรียนไปหัวเราะไปซึ่งสามารถช่วยให้เข้าถึงเนื้อหาได้ง่ายยิ่งขึ้น”

อาจารย์ดร.โชติกานต์ฯ ยังได้ฝากเทคนิคการทำ 'ข้อสอบ A Level ภาษาจีน' สำหรับผู้ที่กำลังเรียนภาษาจีนและเตรียมตัวสอบขณะนี้ ได้แก่

1.ทบทวนโครงสร้างไวยากรณ์ ที่มักออกข้อสอบและฝึกทำข้อสอบอย่างจริงจัง เพราะไวยากรณ์เป็นสิ่งที่ผู้เรียนได้เรียนมาอย่างต่อเนื่อง เพียงแต่อาจจะมองไม่เห็นภาพรวม

2.ข้ามคำศัพท์ที่ไม่ทราบ อย่ายึดติดกับศัพท์ที่ยาก ให้ผู้เรียนใช้เบาะแสจากบริบทในข้อนั้นๆ เพื่อหาคำตอบ และเราก็จะพบคำตอบที่ถูกต้องที่สุด เนื่องจากข้อสอบ A Level เป็นการสอบที่วัดความรู้เชิงวิชาการที่เน้นการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้งานได้ วัดความสามารถในการใช้คำศัพท์-สำนวนภาษาจีนในชีวิตประจำวัน วัดความสามารถในการอ่านและสังคมวัฒนธรรม และสุดท้ายวัดความสามารถในการใช้ไวยากรณ์

สุดท้ายนี้ “ขอให้ทุกคนสู้ๆ หมั่นเพียรในการฝึกฝน ภาษาจีนไม่ได้ยากอย่างที่หลายคนคิด แต่ก็ไม่ได้ง่าย ขอแค่เพียงมีความตั้งใจ อย่ากดดัน เรียนให้สนุกควบคู่กับการใช้เทคนิคทั้ง 2 ข้อนี้ ผู้เรียนก็จะสามารถสอบผ่าน หรือหากใครสนใจในด้านภาษาจีน DPU เราก็พร้อมเปิดรับและเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีหรือไม่มีพื้นฐานมาศึกษาที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ จากประสบการณ์ที่เรามีและการมีอาจารย์เจ้าของภาษา มีอาจารย์ที่มากด้วยประสบการณ์ มีสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล รวมไปถึงมีนักศึกษาชาวจีนกว่า 3,000 คน ทำให้มีสิ่งแวดล้อมทางภาษาที่ดี ซึ่งจะช่วยให้การเรียนรู้ภาษาจีนง่ายขึ้น และพาคุณประสบความสำเร็จอย่างที่ใจต้องการ”